hvem er vi?

vår misjon

Wiese Vann & Miljø AS er motivert av FNs bærekraftsmål og har som overordnet visjon å bidra til et bedre miljø.  Rent konkret betyr det å jobbe for å oppnå målene i EUs vanndirektiv, Forureninsgsforskriften og kommunenes miljøplaner. 

Hvordan vi jobber

Wiese Vann & Miljø AS ønsker å bli sett på som en samarbeidspartner i kommunenes arbeid med å nå målene i lokale miljøplaner, overvannsstrategier og lokal forskrift for utslipp fra private renseanlegg.  Vi gjør grundige undersøkelser basert på den mest oppdaterte kunnskapen innen fagfeltet og dokumenterer resultatene i en omfattende rapport.

Wiese Vann & Miljø AS setter integritet og kompetanse høyt og jobber kontinuerlig for å øke vår kunnskap innen overvannshåndtering, beregning av blågrønn faktor og de fysiske, kjemiske og biologiske prosessene som inngår i avløpsrensing. Vi benytter ekstern rådgiver for kvalitetssikring i kompliserte saker, samarbeider med ekstern geotekniker og sender jord og vannprøver til uavhengig laboratorium for analyse.

Wiese Vann & Miljø AS tilbyr rådgivningstjenester relatert til vann, avløpsrensing og hydrogeologi. Vår spesialkompetanse er først og fremst innen lokal  overvannshåndtering (LOD), blågrønn faktor (BGF), naturbaserte avløpsløsninger for spredt bebyggelse og flomberegninger. I begrenset grad tilbyr vi også tjenester innenfor mer tradisjonell VA-teknikk.  Vi kan erklære ansvarsrett i hht. Plan og Bygningsloven (Pbl) som ansvarlig søker (SØK),  prosjekterende (PRO) eller kontrollerende (KPR/KUT) opp til tiltaksklasse 2. For utslippssøknader påtar vi oss rollen som Nøytral Fagkyndig i hht. Forurensningsforskriften (FF) og som ansvarlig prosjekterende for renseanlegget.

 

Morten Wiese, Daglig leder


Arbeidserfaring

 • +20 år innen norsk og internasjonal shipping/offshore industri med fagkompetanse innen struktur og væskedynamikk, prosjektstyring, HMS og risikoanalyse. Spesialisering innenfor boreteknologi og dykkesystemer (DNVGL).
 • +4 år med forskning og utvikling innen væskestrømninger og strukturanalyser (Forsvarets Forskningsinstitutt og DNV Strategic Research & Development)
 • +10 år som maskinentreprenør og rådgivende ingeniør med spesialisering innen VA-teknikk, drenering, naturbaserte avløpsløsninger, flomberegninger og overvann (Wiese Vann & Miljø AS, tidligere Wiese Maskin AS / Engelsrud Graveservice EF).

Teoretisk bakgrunn

 • MSc./Sivilingeniør/Naval Architect, University of Southampton, UK
 • BSc. Aerospace Engineering, Embry-Riddle Aeronautical University, USA
 • Executive technology and innovation course, UC Berkely, Haas School of Buisness, USA
 • VA-Teknikk, NTNU Gjøvik
 • Kvartærgeologi, Universitetet i Oslo
 • Mindre Avløpsanlegg, Norsk Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, Ås

Fagkompetanse

 • Fagbrev som Anleggsmaskinfører (teori), MEF/Rud VGS
 • Sertifisert for prosjektering og bygging av mindre avløpsanlegg, Norsk Rørsenter
 • Sertifisert for prosjektering og utføring av arbeid på kommunale VA-ledninger, ADK-1 sertifikat, Norsk Rørsenter

Siste kurs/seminarer med faglige oppdateringer

 • Kursdagene 2023: Bærekraft i vannbransjen-Overvann, TEKNA
 • Viktigheten av kantsoner i vassdrag 2020, TEKNA/Vannforeningen
 • Bakteriemål i Vannsforskriften 2020, Miljødirektoratet
 • Overvann i urbane strøk 2020, NVE
 • Norsk Vann Fagtreff/Avløpsdagene 2023, NMBU/NIBIO
 • Kommunalt tilsyn av mindre avløpsanlegg 2019, Norsk Vann
 • Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker 2020, TEKNA
 • Klimatilpasningsdagene 2023, Storm-Aqua
 • Vann og avløpsjuss 2020, Norsk Vann
 • Arbeidsvarsling 2021, MEF
 • Prosesstekniske kurs hos produsenter av minirenseanlegg (Odin, Wallax, Biovac, Fann, Topas, Klaro…)
 • Sirkulære avløpsløsninger i Norge og Europa 2022, Norsk Vannforening
 • Service på minirenseanlegg 2023, Norsk Vann/NIBIO/NMBU

Lorrie Wiese, Adm./HR/Økonomi

Arbeidserfaring

 • «Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.»

Teoretisk bakgrunn

 • «Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.»

Fagkompetanse

 • «Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.»

 

Siste kurs/seminarer med faglige oppdateringer

 • «Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.»

John Large, Ingeniør (innleid gjennom Large Engineering EF)

Arbeidserfaring

 • +20 år som ingeniør innen offshore, prosess og serviceindustri
 • +10 år som rådgivende ingeniør i eget firma

Teoretisk bakgrunn

 • BSc. Mechanical Engineering, Oslo Ingeniørhøyskole.
 • LEAN Manuf. Engineer, SCA Hamburg
 • Fysikalsk trener, Høyskolen i Sogndal

Fagkompetanse

 • Fagbrev finmekanikk, Odontologisk verksted, UiO.

 Siste kurs/seminarer med faglige oppdateringer

 • Sertifisert for prosjektering og bygging av mindre avløpsanlegg, Norsk Rørsenter

Katelyn Wiese, Geolog (innleid gjennom Wiese Geoscienses EF)

Arbeidserfaring

 • «Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.»

Teoretisk bakgrunn

 • «Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.»

Fagkompetanse

 • «Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.»

 

Siste kurs/seminarer med faglige oppdateringer

 • «Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.»

Elizabeth Wiese, Web/Sosiale Medier-ansvarlig (innleid gjennom Elizabeth Wiese EF)

Arbeidserfaring

 • «Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.»

Teoretisk bakgrunn

 • «Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.»

Fagkompetanse

 • «Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.»

 

Siste kurs/seminarer med faglige oppdateringer

 • «Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.»