Noen av Våre Prosjekter

Overvann

Overvannsnotat, detaljprosjektering, rådgivning, synkeprøver, jordanalyser…

Privat avløp

Grunnundersøkelser, prosjektering, nøytral fagkyndig, utslippstillatelse, rådgivning, synkeprøver, vannprøver, jordanalyse…

VA-teknikk

VA-notat, rådgivning, byggesak, flombergninger, prosjektering

Maskinentreprenør / BYGGESAK

Utgraving, fundamenter, grøfter, drenering, VA, støttemurer, renseanlegg…